Je čas změnit inflační cíl i správu rezerv ČNB

e15.cz // 17. února 2022

https://www.e15.cz/nazory/tomas-havranek-cnb-potrebuje-audit-je-cas-zmenit-inflacni-cil-i-spravu-rezerv-1387781

Audit svých politik, takzvanou strategickou revizi, provedly nedávno velké i malé centrální banky: například americký Fed, Evropská centrální banka a Bank of Canada. Podobný audit si zaslouží i Česká národní banka (ČNB). Ne proto že by svou práci dělala špatně. Ale svět se od roku 2010, kdy ČNB snížila inflační cíl na dvě procenta, změnil. V době největšího inflačního šoku tohoto století je třeba posílit tuzemskou i mezinárodní důvěryhodnost naší centrální banky.

ČNB to dnes schytává ze všech stran. Jedna část odborné veřejnosti ji kritizuje, že vůbec zvyšuje sazby. Druhá část (k níž se řadím) by naopak sazby zvyšovala dříve a pro snížení inflace už vloni prodávala devizové rezervy. Jedna část veřejnosti by ráda zvýšila inflační cíl, druhá část (zase včetně mě) by byla nejraději za skutečnou cenovou stabilitu, tedy stabilitu indexu spotřebitelských cen. ČNB se rozumně pohybuje někde mezi těmito dvěma extrémy, ale přišel čas pročíst vědecký výzkum a nalézt konsenzus.

Takové audity nejsou jen formalitou. Fed v reakci na něj začal cílovat průměrnou inflaci, tedy do budoucna bude opravovat předchozí odchylky od inflačního cíle. ECB po auditu svůj inflační cíl zvýšila. A zatímco Bank of Canada velkou změnu neudělala, vyšlo jí, že z hlediska dosažení cenové stability je lepší cílování cenové hladiny než cílování inflace. Kdyby podobně jako ČNB měla cenovou stabilitu za jediný ústavní úkol, musela by svou praxi změnit.

Česká měnová politika nemůže slepě převzít zahraniční praxi. A to ani z Kanady, což je také docela malá otevřená ekonomika. Stále ještě doháníme Západ, ústava ukládá ČNB nadřadit cenovou stabilitu nade vše ostatní a v neposlední řadě máme obrovský balík eur, který můžeme kdykoli použít k posílení koruny a rychlému snížení inflace. Chce-li tedy ČNB cílovat dvouprocentní inflaci a používat k tomu jen sazby, musí to pečlivě odůvodnit, nejen ukazovat do zahraničí.

Strategickou revizi by měl ideálně vést bývalý vysoký představitel ČNB. Tím se zajistí kontinuita a zabrání prudkým změnám (ač osobně bych je viděl rád). Zároveň ale takhle bude audit objektivnější, než kdyby ho vedl současný člen bankovní rady. Nabízejí se jména v tomto století nejsilněji spojená s naší centrální bankou: Mojmír Hampl, Luděk Niedermayer, Miroslav Singer nebo Zdeněk Tůma.

Auditu by se též měli účastnit zahraniční odborníci. Například John Cochrane, bývalý prezident Americké finanční asociace a nejznámější zastánce skutečné cenové stability, se účastnil revize politiky Fedu a i pozvání do Prahy by asi přijal. Pozvat by ČNB měla i odborníky na správu zahraničních aktiv ze Švýcarska, Norska a ze Singapuru. Zapojeni by měli být zastánci pomalejšího zvyšování sazeb, například Jan Švejnar a Radovan Vávra. V panelu bych také rád viděl špičkové právníky, aby se vyřešilo, zda inflační cíl vůbec může být v souladu s ústavním mandátem cenové stability.

Rozumím, že audit by nebyl pro ČNB zcela příjemný, ale dlouhodobě se vyplatí jí – a nám všem. Zadání strategické revize by mělo být prvním krokem nového guvernéra, který se ujme funkce už letos v létě.